Захист щоденників з проходження виробничої переддипломної практики “Агрономія”

Пройшов захист Звіт-щоденників з проходження виробничоі переддипломноі практики підготовки фахіаців спеціальності 201 ,,Агрономія,, в групі А-41. Комісія в складі Грачікова …